DOWNLOAD FIRMWARE ANDROID MARSHMALLOW 6.0 CHO SUNVELL T95M android box

By | December 22, 2016

Chào mọi người, hôm nay chúng tôi lại chia sẻ cho chúng ta FIRMWARE Android Marshmallow 6.0 for Sunvell T95M smart box

Thông tin chung:
Tên file: T95m-1G-8189-Dfile-160630
Dạng tập tin Image: aml_upgrade_package.img
Archive tập tin size: 587 MB
Platform: AMLogic S905X
Inside archive: FIRMWARE + aml_sdc_burn.ini + u-boot.bin.sd.bin
nâng cấp bằng Tool qua laptop nhá mọi người.  Xem chỉ dẫn tại đây 

Xem chi tiết tại trang này đây nhé: http://androidtvbox.edu.vn/tai-firmware-android-marshmallow-6-0-cho-sunvell-t95m-tv-box/ 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *